Hititler

Anadolu eski çağlardan beri insanlığa ev sahibi yapmış önemli yerleşim merkezlerindendir. Anadolu’nun bilinen ilk topluluğu Hititlerdir.  Hititler, M.Ö. 2000’li yıllarda...

Tarih Sözlüğü

A Abdal: Ermiş, DervişAforoz: Papalar tarafından verilen ceza ile bir Hıristiyan’ın dinden kovulması.Ağnam: Köylülerin hayvanları için ödedikleri vergidir.Ahilik: Türk-İslam devletlerinde şehirlerde esnaf ve zanaatkârların...

Tarihin Tanımı

Tarih; geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlıklarını, yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayanarak,...