Ay: Ocak 2023

Tarihin Tanımı

Tarih; geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlıklarını, yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayanarak,...

Reform Nedir

Reform, 16. yüzyılda Avrupa’da Katolik kilisesinin mutlak otoritesine karşı kralların ve prenslerin iktidarı din adamlarından devralmalarıyla sonuçlanan toplumsal harekete verilen...