Dünya Tarihi

Otağ Nedir

Resimde gördüğünüz yer atalarımızın geçmişte otağ olarak adlandırdığı barınaktır. Otağ sözcüğünün kökeni od-ağı’dır. Günümüzde kullanılan ateş sözcüğünün Türkçesi od’dur, od...