Telif Hakları ve Alıntı Şartları

İşbu web sitesinin dizaynı ve sitede yayımlanan eserlerin içerikleri Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca korunmaktadır.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 15. maddeye göre “Eseri, sahibinin adı veya müstear adı ile yahut adsız olarak, umuma arzetme veya yayımlama hususunda karar vermek salahiyeti münhasıran eser sahibine aittir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 16. maddeye göre “Eser sahibinin izni olmadıkça eserde veyahut eser sahibinin adında kısaltmalar, ekleme ve başka değiştirmeler yapılamaz.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 22. maddeye göre “Bir eserin aslını veya kopyalarını, herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak çoğaltma hakkı münhasıran eser sahibine aittir.

Yukarıda anılan kanun hükümleri uyarınca sitemizde yayımlanan eserler eser sahibinin (cumhuriyettarihi.com) yazılı izni olmadıkça çoğaltılamaz,  yayınlanamaz, başka bir dile çevrilemezherhangi bir şekilde işlenemez ve değiştirmeler yapılamaz.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 35. maddeye göre alıntı yapma serbestisi açıklanmıştır. Dolayısıyla kullanılan eser ve eser sahibinin adı ve alıntı yapılan kısım gösterilerek alıntı yapılabilir. Ancak eser sahibinin adı belirtilmeden veyahut eser sahibinin adı belirtilmiş olmasına rağmen alıntıda ölçüsüzlük (makalenin büyük bir kısmının veya içeriğinin aynısının alınması) yapılması eser sahibinin manevi, mali ve/veya bağlantılı haklarına tecavüz niteliğindedir ve hukuki ve cezai sorumluluk doğurur.

Sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimiz yukarıda anılan hükümlere aykırı hareket etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

Yukarıda anılan hükümlere aykırılık halinde gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı ihtar olunur…