Ay: Ekim 2022

Hürrem Sultan

İsmi dizilere, kitaplara, filmlere ve hikayelere konu olan Hürrem Sultan Osmanlı Devleti’nin en çok konuşulan ve tartışılan valide sultanlarından biridir....

Battal Gazi

Seyyid Battal Gazi tahmini olarak 690-700 yılları arasında doğmuş büyük bir Türk kahramanıdır. Ailesi Emevilerin anadoluyu fethetmesiyle Malatya’ya yerleşmiştir. Yaşadığı...

Kutsal Yerler Sorunu

Osmanlı Devleti özellikle son dönemlerinde birçok problemle karşı karşıya kalmıştır. Devletin zayıflaması ve kendi topraklarını korumaktan aciz duruma düşmesi bu...