Bursa’yı Kim Fethetti?

0

Ülkemizin kadim şehirlerinden biri olan Bursa’nın tarihi çok eski zamanlara dayanır. Antik çağlarda Prusa olarak anılan Bursa o zamandan bu zamana kadar birçok medeniyetin hakimiyetine girmiş ve her dönemde de döneminin önemli şehirlerinden biri olmuştur. Roma İmparatorluğu hakimiyetinde Anadolu’ya geçişin önemli bir kapısı olan Bursa daha sonraki dönemlerde de önemini korumaya devam etmiştir.

Uzun bir süre Doğu Roma (Bizans) imparatorluğu hakimiyetinde kalan Bursa bu zaman zarfı içerisinde önce Müslüman Araplar daha sonra da Türkler tarafından kuşatılmış ancak fethedilememiştir. Türkler ilk olarak Anadolu Selçukluları zamanında İznik’i aldıktan sonra Bursa’yı da almışlardır. Bu fetihlerin sahibi ise Anadolu Fatihi Süleyman Şah’tır. Anadolu Selçuklu Devleti kurulurken yapılan bu fetihler bölgenin Türkleşmesinde de önemli rol oynamıştır.

Osmanlı’dan Önce Bursa

Bursa’nın Selçuklular tarafından fethedilmesi ve Anadolu topraklarının tamamen Türk hakimiyetine girmesi Bizans’ı elbette rahatsız etmiştir. O dönemlerde güçsüz durumda olan devlet her sıkıntısında Papa’dan yardım istiyor ve tarih boyunca Müslüman Türkler üzerine düzenlenen Haçlı seferlerinin de müsebbibi oluyordu. Bu çerçevede Bizans’ın yardım çağrısıyla düzenlenen Haçlı Seferi esnasında Bursa tekrar elden çıkmış ve Bizans hâkimiyetine girmiştir.

Selçukluların yıkılmaya yüz tuttuğu ve Anadolu’da beylikler döneminin başladığı yıllarda ise Osmanlı Beyliği’nin Bursa etrafında fetih hareketlerinde bulunması Bursa’nın yeniden fethedileceği anlamını taşıyordu. Ertuğrul Gazi ve sonrasındaki Osman Bey dönemlerinde Karacahisar, İznik, Yarhisar, Bilecik ve İnegöl fethedilmiş ve Bursa bir çerçeve içine alınarak kuşatılmış halde bulunuyordu. Osman Bey ise yaşı ilerlediği halde Bursa’nın fethini oldukça arzu ediyor ancak hastalığı buna müsaade etmemiştir. Hastalığı ilerlediğinde ise beyliğin yönetimini oğlu Orhan’a bırakan Osman Bey oğlundan ilk olarak Bursa’yı fethetmesini istemiştir.

Bursa’nın Osmanlı Tarafından Fethi

Osmanlı Beyliği’nin bağımsızlığını ilan etmesi ve doğuda Moğol tehlikesinden kaçan Türkmenlerin beyliğe sığınarak güçlenmesine yardımcı olmaları Bizans’ı sıkıntıya sokmuştur. Bursa’nın etrafındaki kalelerin de birer birer Osmanlı hakimiyetine girmesi Bursa’yı artık savunulması zor bir şehir yapmıştır. Babası Osman Bey’den aldığı tavsiye üzerine Bursa’nın fethine yoğunlaşan Orhan Bey babası vefat etmeden fethi tamamlamak istiyor ve ona müjdeyi yetiştirmek istiyordu.

Osman Gazi döneminden itibaren kuşatma altında olan şehir Orhan Bey’in başa geçmesiyle daha fazla sıkıştırılmaya başlanmış ve neticede 1326 yılında Orhan Bey tarafından fethedilmiştir. Babası Osman Bey’e fethi müjdeleyen Orhan gazi bu çerçevede güzide bir şehri Türk ve Müslüman şehri yaparak adını tarihe yazdırmıştır.

Bursa’nın fethedilmesiyle yeni kurulan devletin başşehri de Bursa olmuştur. Batı odaklı bir fetih politikası izleyen Osmanlı Devleti’nin önemli karargahlarından olan Bursa Başkentliği kaybettikten sonra da önemini kaybetmemiş ve ticaretin, kültürün ve sosyal hayatın en canlı yaşandığı şehirlerden biri olmuştur. İpek ticareti açısından da Osmanlı Devleti’ne fethin önemli katkıları olmuştur.

Bir önceki yazımız olan Osmanlı Devleti’nde Endüstriyel Üretime Geçiş başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir