Reform Nedir

Reform, 16. yüzyılda Avrupa’da Katolik kilisesinin mutlak otoritesine karşı kralların ve prenslerin iktidarı din adamlarından devralmalarıyla sonuçlanan toplumsal harekete verilen...

Anadolu Tarihi

Yaklaşık bin yıldır Türklere yurt olan Anadolu köklü bir geçmişe sahiptir. Batılıların “Ön Asya” (Minor Asia) dedikleri Anadolu, tarihçiler tarafından bir medeniyetler...

RÖNESANS NEDİR

Rönesans, Avrupa’da özellikle bilim ve sanatta aklın ön plana alınmasıyla yaşanan akıma verilen addır. Söz konusu süreç Ortaçağın sonlarına doğru...

Büyük Şahsiyetler

Büyük milletlerin her birinin tarihinde, adını altın harflerle kazımış olan abidevi şahsiyetler ve eserler bulunmaktadır. Bu şahsiyetler ve eserler ülkelerin...

Bilgi Felsefesi

Yaşam karşısında aciz olan insanoğlunu korkularından arındıran yegâne unsur bilgidir. Eski Yunan filozofu ve bilim adamı Aristoteles’in: “Bütün insanlar doğası gereği...

İktisat Ve Tarih

Bilimler arasındaki ilişkilerden yola çıkarak bir sonuca ulaşma çabasını “interdisipliner ya da disiplinler arası yaklaşım” olarak tanımlayabiliriz. Bu yazımda sosyal bilimlerin iki...

Tarih Bilimi

Tarih, geçmişte yaşanmış olay ve olguları bilimsel bir metotla analiz eden bir sosyal bilim dalıdır. İnsan ilişkilerini inceleyen sosyal bilimler...

Türkler’de Devlet

Devlet toplumsal hayatın vazgeçilmez kurumlarının en önde gelenidir. Uluslar varlığını devletlerin koruyuculuğu altında sürdürebilmektedirler. Devletin kökenlerini eski çağların ilkel topluluklarında...

Malazgirt Savaşı

Türk tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Malazgirt Savaşı Anadolu’nun Türklere kapısının açıldığı ve o tarihten itibaren Anadolu’nun hızla Türkleştiği...

Dandanakan Savaşı

Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulduğu ve dönemin güçlü devleti Gazne Devleti’nin yenildiği bir savaş olarak tarihteki yerini alan Dandanakan Savaşı Türk...

Rönesans Nedir?

Avrupa’da Orta Çağ karanlık çağ olarak adlandırılır. Kilise ve papazların askısı altında bilim ve sanattan yoksun bir şekilde yaşanan dönem...