Reform Nedir

Reform, 16. yüzyılda Avrupa’da Katolik kilisesinin mutlak otoritesine karşı kralların ve prenslerin iktidarı din adamlarından devralmalarıyla sonuçlanan toplumsal harekete verilen...

Türkler’de Devlet

Devlet toplumsal hayatın vazgeçilmez kurumlarının en önde gelenidir. Uluslar varlığını devletlerin koruyuculuğu altında sürdürebilmektedirler. Devletin kökenlerini eski çağların ilkel topluluklarında...