Millî Mücadele Dönemi

0

Millî Mücadele dönemi Türk yakın tarihi açısından son derece önemlidir. Bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması bu dönem sonucunda gerçekleşmiştir. Ancak bunun için önemli bedeller ödenmiş ve büyük zorluklarla karşılaşılmıştır. Ancak netice değişmemiş ve Millî Mücadele başarıyla sonuçlanmıştır. Bu bakımdan Millî Mücadele’yi bir bütün olarak düşünmek gerekir. Atılan her adım sonrasında bir sonraki adım planlanmış ve hedefe adım adım gidilmiştir. Bu ise Mustafa Kemal’in teşkilatçı ve iyi bir planlamacı olduğunu gösterir. Top yekûn bir milletin mücadele ettiği dönem olan Millî Mücadele dönemi 1919’da Samsun’da başlar.

1919 Samsun

Mustafa Kemal ve arkadaşlarını taşıyan Bandırma vapuru 19 Mayıs 1919’da Samsun’a yanaşır ve Mustafa Kemal burada Millî Mücadele’nin ateşini yakar. Etrafındakilerden henüz gizlediği mücadele planı daha sonra attığı adımlarla ortaya çıkar. Bu bağlamda arkadaşlarıyla toplantılar yapan ve ilk olarak Havza’da bir genelge yayınlayan Mustafa Kemal Millî Mücadelenin önemini ve yöntemini de Amasya Genelgesi’nde ilan eder.

Atatürk Samsun’a Gelişi

Amasya Genelgesi

Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklalinin tehlikede olduğu ilk defa Amasya genelgesinde belirtilmiştir. Bununla birlikte İstanbul hükümetinin üzerindeki sorumlulukları yerine getirmekten aciz olduğu ve bunun böyle devam edemeyeceği ifade edilmiştir. Bunun yanında Amasya Genelgesi mücadelenin nasıl yapılacağının ipucunu da verir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ifadesi bunu en iyi şekilde ifade eder. Amasya Genelgesi’nde bir sonraki adım da planlanmıştır.

Erzurum ve Sivas Kongreleri

Mustafa Kemal Millî Mücadelede silahlı mücadeleye girişmeden önce teşkilatlanmayı tamamlamıştır. Bu bakımdan her adım planlı ve programlı bir şekilde atılmıştır. İçinde bulunulan şartlar son derece zor ve tehlikeli olsa da adım adım gidilen yolda zafere de adım adım gidilmiştir. Bu bakımdan Erzurum ve Sivas kongrelerinin toplanması ve buralarda alınan kararlar Millî Mücadeleyi direkt etkilemiş ve Anadolu’da mücadelenin benimsenmesini sağlamıştır. Heyeti Temsiliye, Kuvayı Milliye ve Meclisin açılması kararları buralarda alınmıştır.

TBMM Açılışı

TBMM’nin Açılışı

Milletin desteği ve azmi olmadan mücadelenin başarıya ulaşamayacağına inanan Mustafa Kemal bu bakımdan İstanbul’daki Mebusan Meclisi’nin yerine millet iradesinin ortaya konacağı bir meclisi açmak ihtiyacı hissetmiştir. Bu çerçevede yapılan çalışmalar ile işgallerin gölgesinde 23 Nisan 1920’de meclis açılmış ve artık devlet teşkilatlanması da başlamıştır. Düzenli orduya geçişle birlikte silahlı mücadele de artık başlamıştır.

Silahlı Mücadele ve Zafer

Millî Mücadele’nin teşkilatlanması tamamlandıktan sonra artık netice almaya gelmiştir. Bu bakımdan Yunan ordusunun taarruzlarına düzenli ordu ile karşı konulmuş ve milletin azim ve kararı bu noktada ortaya çıkmıştır. Bütün yokluklar ve yoksulluklar içerisinde gerçekleşen mücadele İnönü savaşları, Sakarya Meydan Savaşı sonrasında tam bir taarruza dönüşmüş ve Büyük taarruzla neticeye ulaşmıştır. Netice ise kendisini Lozan anlaşması olarak göstermiş ve Millî Mücadele başarıyla tamamlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Kurtuluş Savaşı Cepheleri başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir