Kuvayı Milliye Nedir?

0

Birinci Dünya Savaşı bütün dünya için bir yıkımla sonuçlandığı gibi Osmanlı Devleti açısından da yıkımla sonuçlanmıştır. Bütün cephelerde yenilgiye uğrayan devlet sonunda teslim olmuş ve çok ağır şartlar altında Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır. Antlaşma neticesinde bütün orduları terhis edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, haberleşme bağlantıları kontrol altına alınmış ve yer yer Anadolu’da işgaller başlamıştır. İtilaf devletleri antlaşmada da belirttikleri üzere güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri bir bir işgal etmeye başlamışlardır.

Bununla birlikte Osmanlı padişahı ve hükümeti İngilizlerin baskısı altında herhangi bir tepki ve aksiyon ortaya koyamamıştır. Bu bakımdan özellikle Anadolu topraklarında bazı aydınların ve mebusları gayretiyle çeşitli cemiyetler kurulmuş ve küçük de olsa silahlı direniş birlikleri vücuda getirilmiştir. 1918 yılında İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi halk arasında büyük tepki çekmiş ve İstanbul başta olmak üzere Anadolu’nun birçok noktasında gösteri mitingleri tertip edilmiştir.  Bütün bu gelişmeler işgaller sonrasında milli bir bilincin ve direnişin oluşmasına zemin hazırlamıştır.

Kuvayi-ı Milliye

Millî Mücadele başlamadan evvel teşkilatlanma dönemi yaşanmış ve bu dönemde birçok cemiyet kurulduğu gibi birçok genelge ve kongre de yapılmıştır. Bu noktada henüz düzenli ordu ortada yokken işgallere karşı başlayan tepki birçok noktada silahlı direnişe dönüşmüştür. Özellikle Ege tarafında İzmir, Balıkesir ve Manisa bölgelerinde eli silahlı birçok kimse küçük müfrezeler halinde düşman işgaline karşı silahlı direnişe başlamıştır. İşte bu küçük direnişler Millî Mücadele döneminde Kuvayi Milliye birlikleri olarak anılmıştır.

Kuvayi Milliye birlikleri her ne kadar düzenli ordunun teşkilatından ve gücünden yoksun olsalar da bölgesel olarak milli mücadeleye önemli bir zaman kazandırmışlardır. Birçokları eski çeteci ve komutandan oluşan bu birlikler kendi bölgelerinde çete savaşları yaparak düşman işgalini ve ilerleyişini yavaşlatmayı başarmışlardır. Bununla birlikte zaman içerisinde tek bir noktadan emir almaya da başlayan birlikler düzenli orduya geçişte ordunun oluşturulmasındaki temel taşlar olmuşlardır.

Önemi

Kuvay- Milliye birliklerinin herhangi bir teşkilatlanma olmadan kendiliğinden kurulmaları ve Anadolu halkının içinden çıkmaları önemlidir. Buna göre Anadolu halkı Osmanlı hükümetinin sessizliğini kabul etmeyip bütün imkansızlıklar içerisinde kendi vatanını savunmaya başlamıştır. Bu nokta Millî Mücadele için de son derece önemlidir. Çünkü Mustafa KemalMilletin İstiklalini yine Milletin azmi ve kararı kurtaracaktır” derken tam da bundan bahsediyordu. Hiçbir zorlama ve organize olmadan kendiliğinden gelişen bu durum Kurutuluş savaşının başarıyla sonuçlanmasının en büyük sebeplerinden biridir.

Diğer taraftan Kuvayı Milliye birlikleri Anadolu hükümetinin teşkilat yapısının tamamlanıp düzenli ordu ile birlikte direnişe geçilmesine kadar olan sürede düşmana büyük vakit kaybettirmiş ve Mustafa Kemal ve arkadaşlarına büyük zaman kazandırmıştır. Bu noktada da milli mücadelenin tek elden yönetilip kazanılmasına önemli katkısı olmuştur.

Bir önceki yazımız olan Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri ve Sonuçları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir