Birinci Dünya Savaşı Neden Başladı

3

Bu savaşın gerçek sebebi, sanayileşmiş ülkeler arasında dünyada iktisadî ve siyasî hâkimiyeti ele geçirme mücadelesidir.vaşın reel nedeni, sanayileşmiş ülkeler arasında dünyada iktisadî ve siyasî hâkimiyeti ele geçirme mücadelesidir. Almanya’nın Avusturya-Macaristan ile 1879’dahi imzaladığı “İkili İttifak”, 1882’de İtalya’nın katılmasıyla “Üçlü İttifak” durumunu almıştı. Bu devletler dolay bölgelerde nüfuz sahası elde etmeye, Avrupa ve Amerika kıtaları dışında sömürgeler sağlamaya çalışıyorlar, ama daha evvela aralarında dünyayı paylaşmış olan İngiltere, Fransa ve Rusya’nın muhalefetiyle karşılaşıyorlardı. Nitekim, 1893’te Fransa ile Rusya arasında imzalanan anlaşmayı 1904’te Fransa ile İngiltere’nin anlaşması takip etmiş, 1907’de İngiltere Rusya ile de bir sözleşme yapmıştı. Böylece İngiltere, Fransa ve Rusya arasında “Üçlü İtilâf” ortaya gelmişti. “Üçlü İttifak” ve “Üçlü İtilâf” devletleri gittikçe silâhlanıyorlardı. Bu rakip devletler arasında rastgele bir vesile ile geniş çapta bir savaşın çıkması bekleniyordu. 28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan veliahtı ile eşinin Saraybosna’dahi bir Sırp milliyetçisi yönünden öldürülmesi, İttifak ve İtilâf devletlerinin zincirleme olarak birbirlerine harp açmasına neden oldu. 28 Temmuz 1914’te Avusturya-Macaristan’ın Sırbistan’a karşı savaşa girmesi üstüne Almanya dahi 1 Ağustos’ta Rusya’ya, 3 Ağustos’ta Fransa’ya, 4 Ağustos’ta Belçika’ya harp ilân etti. 4 Ağustos 1914’te İngiltere anlaşmalar gereği Almanya’ya harp ilân etti. Böylece tarihe I. Dünya Savaşı olarak geçen mücadele başlamış oldu. Dünya Savaşı olarak geçen mücadele başlamış oldu

3 thoughts on “Birinci Dünya Savaşı Neden Başladı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir