Karahanlı İmparatorluğu

1

Kurucusu: Bilge Kül Kadir Han

Kurluşu: 840

Yıkılışı: 1212

En Büyük İmparatoru: Bilge Kül Kadir Han

Başkent: Kaşgar

En Geniş Sınırları: 3.500.000 km²

Bilge Kül Kadir Han yada müslüman olduktan sonraki adıyla Abdulkerim Satuk Buğra Han Karahanlı İmparatorluğu’nun kurucusudur. Kendisi Türk ırkı adına destansı bir kahraman ve islam adına yüce bir zattır. Hz.Muhammed Miraca yükseldiğinde bütün peygamberleri görür ama aralarından birini tanıyamaz Cebrail’e kim olduğunu sorar o da şöyle der“Bu peygamber değildir. Bu sizin ölümünüzden 3 asır sonra dünyaya inecek olan bir ruhtur. Türkistan da sizin dininizi yayacak olan bu ruh “Abdulkerim Satuk Buğra Han” adını alacaktır. Hz.Muhammed bunu öğrendiğinde onun için dua eder.

KUL KADİR HAN

Karahanlı Devletinin Kuruluşu

Karahanlı devletini kuruluşuna gelecek olursak yukarıda Bilge Kül Kadir Han’ın 2 isminden bahsettik ama aslında onun bir ismi daha vardır o da Kara Han’dır. Devletine kendi ismini vere Kara Han’ın devletini nasıl kurduğu hakkında pek bir bilgimiz bulunmuyor ama şöyle bir öngörüde bulunabiliriz:”Kara Han devletini Uygur Kağanlığı’ndan kalma Türk boylarıyla kurmuş olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü neredeyse aynı topraklarda hüküm sürmüşler ve birinin yıkılmasının ardından diğeri devam etmiştir.

Canlandırılmış Görsel

Devlet 840 yılında Kara Han (Bilge Kül Kadir Han) tarafından kurulmuştur. Kara Han’ın ardından yerine oğulları Bazır Arslan Han ve Oğulcak Kadir Han geçmiştir. Yine Türk devletlerinde klasikleşmiş olan devleti iki parçaya ayırıp yönetme geleneği devam etmiştir. Karahanlılar devleti islamı kabul etmiş ve toplumu içinde yaymıştır. Bu sayede ortaya bir Türk-İslamı doğmuştur. Diğer devletler Karahanlıları islam devleti olarak tanımışlardır. Samanoğulları ile iyi geçinemeyen Karahanlılar,Gazneli’lerle birlik olup Samanoğuları’nı yok etmişlerdir. Ceyhun nehri Gazneliler ile Karahanlılar arasında sınır olmuştur. Karahanlılar Türk dilini resmi dili olarak kabullenmiş ve arapça ve farsça dillerinin etkisi altında kalmamışlardır. Kutadgu-Bilig ve Divan-ı Lugatit-Türk gibi eserler Karahanlılar döneminde ortaya çıkmıştır.

Devlet 1042 yılında resmi olarak ikiye ayrılmış.  Batı Karahanlı Devleti 1212 yılına kadar hüküm sürmüştür ve Harzemşahlar Devleti tarafından yıkılmıştır.Doğu Karahanlı Devleti’de Karahitaylar tarafından 1211 yılında yıkılmıştır.  Bu çin hükümdarlığının klasik bir oynudur devleti bölerler,aralarına fitne sokarlar ve İmparatorlukların yıkılmasını izlerler  Bunu daha öncede Göktürklere yapmışlardır. Sonuç olarak Karahanlı İmparatorluğu yani ilk Türk İslam devleti gelişimler sosyokültürel etkileşimler ve çalkantılar sonucu tarihte yerini almıştır.

Bir önceki yazımız olan Kemal Atatürk'ün Hayatı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

1 thought on “Karahanlı İmparatorluğu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir