Öncelikle bu konuya İskit Devletinin Türk olduğunu kanıtlayarak başlıyalım çünkü devletin iran asıllı veya hint asıllı olduğundan bahseden birçok araştırmacı vardır. İlk kanıtımız o dönemde yaşayan bizanslıların İskitler’in Türk olduğundan bahsetmeleri yada o dönemde yaşayan Asya Hun Devleti ile soydaş bir devlet olarak bahsetmeleri yeterlidir,daha sonra İskitler’in Türk abecesine yakın bir dil konuştukları biliniyor üstelik iran dili konuştuklarına dair bir kanıt bulunamamıştır. Ayrıca İskit kültüründeki birçok eser daha sonra Türk kavimlerinde yaşatılmıştır. Ayrıca Alper Tunga Destanı’da İskitler’e aittir. Daha fazla söze de gerek yok İskit Devleti,Türk devletidir.

İskitler Canlandırılmış Görsel

Sıkıntı şurada başlar İskitler ile ilgili sadece belirgin şeyleri biliyoruz. O belirgin şeylerde şunlardır:İlk olarak İskitler,Asya kıtasından göç etmiş olan Hun Türkleridir. İskitler yer olarak Avrupa’yı seçmişlerdir. Şimdiki Kırım,Kafkaslar,Karadeniz,Hazardenizi ve Aral gölünü içinde bulunduran dev bir coğrafyaya egemen olmuşlardır. İskitler’in yaklaşık olarak 600 yıl olarak hüküm sürdüğü tahmin ediliyor. İskitler sanata en büyük önemi veren Türk devletidir. Bıraktıkları 2600 ila 2800 yıllık eserler halen o günkü gibi ihtişamlıdır.

İskitler atalarımız Kimmerler gibi savaşçı bir kavimdir. Persler,Medler  ve Bizanslılarla birçok savaşa girmişlerdir. İskitler’de atalarımızın dini olan şamanizme inanırdı. Hatta bu inancı genişleterek yaymışlar ve Şamanizm’i genişletmişlerdir. Ayrıca İskit haklkı çok iyi kuyumculuk biliyordur. Bunun neticesi olarak birçok eserini altına işleyerek bırakmıştır İskitler.

Canlandırılmış Göresel

Heredot’un kitaplarına yazdığına göre İskitler Asya’dan göç etmiştir. İlk önce M.Ö. 700’de kafkas geçitlerinden geçip Hazar denizine inmişlerdir. Derbentleri geçmişler ve Kimmerlerden sonra Anadolu topraklarına ayak basan 2.Türk devleti olmuşlardır. İskit uygarlığı göçebe ve çifçi olmak üzere iki sınıfla ilerlemiştir. Heredot’un kaynaklarında İskitler’in at sütü içtiğinden ve domuzu yetiştirmek ve yemekten kaçındıklarından bahsetmiştir. İskitler’in devletinde kölelik asla kullanımamış ve eski Türklerde “otağ” denilen çadırlarda yaşamışlardır. Aynı zamanda pişmiş topraktan kap kacak yapmışlardır. Atalarından gelen bir miras olarak demir ve benzeri metalleri işlemesini iyi biliyorlardı. Son olarak iskitler at binmeyi ve okçuluğuda gerçekten iyi bilen bir

Bir önceki yazımız olan Çanakkale Destanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir