Turnadağ Savaşı Tarihi Nedenleri Sonuçları

0

Anadolu beylikler döneminden itibaren siyasi birliğin sağlanması için birçok noktada mücadelelere sahne olmuştur. Beylikler içerisinden Osmanlı Beyliği’nin güç kazanması ve devletleşmesiyle diğer beyliklere üstünlük kurması Anadolu’daki birliğin daha kolay oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu çerçevede birçok beylik Osmanlı Devleti tarafından hakimiyet altına alınırken son olarak Dulkadiroğlu Beyliği kalmış ve bu beylik Osmanlı ve Memlük yanılışı siyasetiyle varlığını uzun bir süre devam ettirmiştir.

Osmanlı tahtına Yavuz Sultan Selim’in çıkmasıyla birlikte fetih politikası batıdan doğuya yönelmiştir. Bu çerçevede önce Safevi tehlikesini bertaraf eden Yavuz Sultan Selim sefer dönüşünde de kayınpederi Alaüddevle Bozkurt Bey tarafından yönetilen ve ikili siyaseti sebebiyle birçok probleme yol açan Dulkadiroğlu Beyliğine son vermiştir.

Turnadağ Savaşı

Safevi Devleti ile Dulkadiroğlu Beyliği arasında yaşanan yakınlaşma aslında beyliğin sonunu hazırlamıştır. Türk siyasi birliği ve İslam Birliği noktasında büyük fikirlere sahip olan Yavuz Sultan Selim bu çerçevede hem İslamiyet üzerindeki hem de Türk Birliği üzerindeki tehlikeleri bertaraf etmeye kararlıydı. Çaldıran Savaşı dönüşünde Dulkadir Beyliği üzerine yürüyen Yavuz Turnadağ mevkiinde Dulkadir ordusuyla karşılaşmış ve Dulkadir ordusunu mağlup ederek Alaüddevle Bozkurt Beyi idam etmiştir. Böylece Anadolu’da Türk birliği sağlanmış oluyordu.

Turnadağ savaşının sebeplerini maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Dulkadir Beyliğinin hem Safevi hem de Memlük Devletiyle yakın ilişkiler kurmaya çalışması ve buna bağlı olarak Osmanlı’ya cephe alması.
  • Yavuz Sultan Selim’in Büyük Mısır Seferi öncesinde Anadolu’da Türk birliğini sağlamak istemesi.
  • Osmanlı’ya karşı ittifaklar Dulkadir Beyliği’nin bir maşa olarak kullanılması.

Bütün bunlar neticesinde Yavuz Sultan Selim’in Türk ve İslam Birliğini sağlama politikası için Dulkadir Beyliği’ne Osmanlı Devleti tarafından son verilmiştir.

Canlandırılmış Görsel

Turnadağ Savaşı’nın Sonuçları

Anadolu’da Türk birliğinin sağlanması noktasında büyük bir öneme sahip olan Turnadağ Savaşı sonuçları itibarıyla da önemli bir yere sahiptir. Bu savaşın sonuçlarını da şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Turnadağ Savaşı’yla Dulkadiroğlu Beyliği’ne son verilmiş ve Maraş, Urfa ve Antep bölgesi Osmanlı hakimiyetine girmiştir.
  • Güneydoğu Anadolu’nun Osmanlı hakimiyetine girmesiyle Osmanlı ve Memlükler komşu olmuş ve sınır sürtüşmeleri başlamıştır.
  • İki devlet arasında tampon görevi gören Dulkadir Beyliği’nin ortadan kalkmasıyla Osmanlı Memlük çatışması kaçınılmaz hale gelmiştir.
  • Savaş sonrasında Dulkadiroğlu Beyi Alaüddevle Bozkurt Bey idam edilmiş ve Dulkadir ülkesinde hutbe Yavuz Sultan Selim adına okutulmuştur.
  • Anadolu’da Türk siyasi birliği sağlanmış ve Anadolu tamamen Osmanlı hakimiyetine girmiştir.
  • Mısır Seferi öncesinde arkasında tehlike bırakmak istemeyen yavuz Sultan Selim ertesi sene Büyük Mısır Seferi’ni başlatmıştır.
  • Dulkadir Beyliği’nin ortadan kalkması Memlük Devleti’nin de sonunu hazırlamıştır.

Bütün bunlar çerçevesinde Turnadağ Savaşı’nın Türk Siyasi tarihi açısından sebepleri ve sonuçları devamlı önemli olmuştur. Anadolu’nun Türkleşmesi ve siyasi birlik bu savaş sonrasında tamamlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Sultan Hamid’in Vefatı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir