Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyüyüp Gelişmesinin Nedenleri

1

Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüyüp gelişmesinin nedenleri sıralandığında, birbirinden çok farklı politikaların bir arada yürütüldüğünü rahatlıkla görebiliriz. Finans politikaların yanı sıra merkeziyetçi bir yönetim anlayışının olması gibi pek çok neden, Osmanlı’nın gelişmesinde önemli etkenler olmuştur.

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyüyüp Gelişmesinin Nedenleri Nelerdir?

Osmanlı İmparatorluğu kurulduğu günden son yıllarına kadar özellikle çevrede huzur ve istikrarın sağlanması için önemli adımlar atmıştır. Bu adımlar imparatorluğa büyük kazanımlar sağlamış ve devlete kafa tutabilecek ülkeleri kontrol altında tutmayı başarmıştır. Birçok politika olmasına karşın bu siyasetin uygulanması, devletin diğer alanlarda da hızla gelişiminin parçası olmuştur. Osmanlı’nın kısa sürede büyüyüp gelişmesinin nedenleri arasında öne çıkan temel etkenleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Coğrafi Konumu

Osmanlı İmparatorluğu’nda coğrafi konumu, gelişmesine etki etmiş bir özelliktir. Ortadoğu ve Avrupa’yı birbirine bağlayacak merkezi konumdayken, kuruluştan önceki beyliklere göre daha batıda kalıyordu. Bununla birlikte kuruluştan sonra kısa sürede ulaştığı coğrafyadaki petrol kaynakları, sonraki süreçte gelişimi hızlandırmıştır.

Coğrafyanın stratejik konumu, Osmanlı’yı dünya arenasına sokmakta rol oynamıştır. Bir yandan da batıya doğru daha rahat ilerlemeye imkan veren bir coğrafya olması, bu gelişimin daha da hızlı olmasını sağlamıştır.

Devlet Teşkilat Yapısı

Osmanlı devlet teşkilatının yapısı da finansal kaynakların idare edilmesi ve fetihlerin sağlıklı şekilde organize edilmesi için önemliydi. Devletteki yapının vergi kanunları, fetih seferleri, finans politikaları ve dış ilişkiler gibi alanlarda muazzam olması başarıyı getirdi.

Maddi gücün elde tutulabilmiş olması Osmanlı Devleti için şans değil, aksine ciddi bir başarıdır. Ahilik teşkilatı gibi oluşumlar başta olmak üzere, ordunun Cihat amacıyla savaşmış olması gibi birçok gerekçe devlet teşkilat yapısı için sayılabilir. Özellikle Cihat anlayışının olması nedeniyle Ahi Teşkilatı da Osmanlı ordusuna büyük destekleri gönüllü olarak sağlamıştır.

Cihat ve Gaza

Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüyüp gelişmesinin nedenleri

Cihat ve gaza kavramları üzerinde durulması, yine Osmanlı Devletinin kısa sürede büyüyüp gelişmesinin nedenleri arasındadır. Zira Osmanlı İslam dinine gerek devlet, gerekse millet olarak çok bağlılık göstermiştir. Dolayısıyla da devletin cihat ederek yayılma ve İslam dinini yayma politikası, halk nazarında büyük ilgi görmüştür.

Halkın bu politikaya sadece maddi değil ayrıca manevi desteği de çok olmuştur. Genci yaşlısı demeden cepheden cepheye giden Osmanlılar, inançları gereği daima Allah rızasını gözeterek hareket etmeye özen göstermişlerdir.

İskân Siyaseti

Osmanlı fethettiği yerlerde doğru iskan siyaseti yürütmemiş olsaydı kesinlikle geniş coğrafyalara yayılamaz ve kısa sürede parçalanırdı. Tüm Osmanlı padişahları iskan siyasetine önem vererek, fethedilen toprakları korumayı başarmışlardır.

Alınan topraklara Müslüman ve Türklerin yerleştirilerek İslam dininin yayılması ve bölgenin Türkleşmesinde bu politika en önemli rolü oynamıştır. Türk İslam kültürünün bölgelerde yaygın hale gelmesi, güvenliğin sağlanması, ekonomik kaynakların tam olarak ele alınması gibi bu politikanın ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Birliğin Sağlanması

İmparatorluk birliğin gerek baskıyla ve gerekse sosyal politikalar ile sağlanmasında da aktifti. Gerek dini ve gerek milli duygularla kurulan birlik ve beraberlik bağı, devleti ayakta tutmuştur. Fetihlerde de aynı bilinçle hareket edilerek 600 yıl 3 kıtaya hakim olma başarısına erişmiş bir devlet olmuştur.

Devletin Tüm Halka Huzur Vermesi

Osmanlı Devleti’nin en önemli yanlarından biri, din ve ırk ayrımı yapmadan halka huzur verecek politikalar gütmesidir. Böylelikle özellikle gayrimüslim vatandaşlar din bağı olmasa da milli birlik bağıyla devletine kısmen bağlı kalmıştır. Bu da Osmanlı’nın yayılma sürecinde iç huzurun sağlanması için elzem bir politika olmuştur.

Bölgeler Arası Siyasi Birliğin Bulunmaması

Balkanlar ve Anadolu arasında siyasi bir birlik bulunmuyordu. Bu bozukluk Osmanlı’nın yayılmasını kolaylaştıran bir etken oldu. Osmanlı kendi içerisinde ciddi bir birlik sağlarken çevresinde bu birliğin olmaması veya kısmen olması, büyük bir imparatorluk olma yolunda yol açıcı etkenler arasındadır.

Osmanlının Kurucusu Kimdir?

1 thought on “Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyüyüp Gelişmesinin Nedenleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir