İttihat ve Terakki Cemiyeti

0
İttihat ve Terakki Cemiyeti

İttihat ve Terakki Cemiyeti

İttihat ve Terakki Cemiyeti Jön Türkler adı ile de bilinir ve 1889 ile 1918 yılları arasında Osmanlı Devleti içerisinde faaliyette bulunmuşlardır. Bu örgüt, bir anlamda Meşrutiyet’in ilanına katkıda bulunması nedeni ile önem kazanmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti;

  • 19. yüzyıl ortalarında ortaya çıkan çalkantılı problemler nedeni ile kurulmuş bir örgüttür.
  • Temel amaçları ülkenin yaşadığı sorunlara akılcı çözümler bulabilmektir.
  • Padişahın yetkilerinin kısıtlanmasında önemli rol oynamışlardır.
  • İttihat ve Terakki Cemiyeti bir anlamda Türkiye’deki ilk siyasi partidir denilebilir.
  • Baştan itibaren Türkçülüğü savunmuş ve Türkçülük için çalışmışlardır.
  • Anayasal düzenin gelmesinde büyük pay sahibi olmuşlardır.

İttihat ve Terakki Cemiyetinin Asıl Amacı

İttihat ve Terakki partisinin kurulmasındaki temel amaç o dönem yönetimde bulunan II. Abdulhamid’in kararlarına karşı gelmektir. Bu şekilde devletin kanunlar çerçevesinde yönetilmesi hedeflenmiştir. Gizli örgüt olarak kurulan bu cemiyet ilerleyen zamanlarda devlet içinde büyüyerek ülke genelinde adını duyurmayı başarmıştır.

İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri Turancılık akımını belirlemişlerdir. Bu akım ise 20. Yüzyıl ortalarında doğmuştur. Akım, Ural-Altay kavminde yer alan bütün milletlerin birleşmesi görüşünü savunmaktadır. Bu akım dönemin en önemli filozof ve bilim adamları tarafından da desteklenmiştir. Azerbaycan’da büyük bir etkiye sahip olan Turancılık akımı İttihat ve Terakki Cemiyeti sayesinde Osmanlı Devleti’nde de büyük bir yer ve öneme sahip olmuştur. Cemiyetin ismi birliktelik, birlik olma ve aynı görüşü savunma gibi isimler ile tanım bulmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Çanakkale Savaşı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir