Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sağlık Alanında Yapılan Çalışmalar

0

Kurtuluş Savaşı sonrası cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık alanında yapılan çalışmalar, bugün ki sağlık sisteminin oluşmasında oldukça faydalı olmuştur. Doğru zeminde kurulan sağlık sistemi, günümüzde gelişen teknolojiyle özdeşleştirilerek dünyanın önde gelen sistemleri arasında yer almayı başarmıştır. Bu doğrultuda genel ihtiyaçlara yönelik atılan yatırımlar ve ortaya konulan vizyon, birçok gelişmiş ülkeye nazaran Türkiye’yi öne çıkarmaktadır.

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sağlık Alanında Yapılan Çalışmalar

Osmanlının en aktif olduğu alanlardan biri olan sağlık, cumhuriyet ile ve Atatürk’ün vizyonuyla ciddi temeller üzerine kurulmuştur. Gerek Osmanlı sağlık sisteminin dünyada ilerlemiş olması ve gerekse Atatürk tarafından ortaya konulan vizyon, günümüzde dünyanın bu alanda önde gelen ülkelerinden biri olmamızı sağlamıştır.

Dünya genelinde en temel insani haklardan biri olan sağlık, toplumun gelişmişlik düzeyinin de bir göstergesidir. Bu yüzden neredeyse her medeniyet tarafından önem verilmiş, her ülke kendine göre bir sağlık politikası ortaya koymuştur. Bu ülkelerin önemli bir kısmının sağlık politikaları konusunda başarılı olduğunu söylemek doğru olacaktır. Gelişim ve teknolojiye uygun hareket etmeyen ülkeler ise bu kulvarda geride kalmışlardır.

Osmanlı zamanında sağlık sistemi daha farklı olup, cumhuriyetin ilk yıllarında ise daha çok batı sağlık sistemi dikkate alınmıştır. Esasen iki sisteminde birçok faydasını saymak mümkündür. Osmanlı sağlık sisteminin üzerine Avrupai bir model eklemek, sağlıkta daha hızlı ilerlememizi sağlamıştır.

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte sağlık alanında yeni kurumlar açılmış ve daha çok salgın hastalıkların önlenmesine ağırlık verilmiştir. Sağlık alanında atılan adımlar sonrasında günümüzdeki Sağlık Bakanlığı Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti adıyla kurulmuştur.

 • Cumhuriyet kurulmadan hemen önce, Frenginin Kaldırılması ve İlerlemesinin önlenmesi kanunu çıkarıldı.
 • Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Kuruldu.
 • 1926 yılında Sıtma Mücadele Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.
 • Salgın hastalıkların önlenmesine dair Hekimlerin Zorunlu Hizmetleri ile alakalı kanun 1923 yılında çıkarıldı.
 • 1930 yılında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu meclisten geçti.
 • Sağlık merkezleri kurumsallaşmaya başladı.
 • Hekim sayısının artırılmasıyla beraber, hekim başına ülke genelinde düşen kişi sayısı 1268’e düşürüldü.
 • Ülke genelinde eczane sayısı 80’e çıkarıldı.
 • Sağlık alanında hizmet veren kamu kurumu sayısı 86’ya çıkarıldı.
 • Hekim sayısı 1180’e çıkarıldı.
 • 1925 yılında Atatürk önderliğinde ilk Milli Tıp Kongresi yapıldı.
 • 1927 yılında İkinci Milli Tıp Kongresi yapıldı.
 • 1937 yılında kuduz hastalığı için serum üretilmeye başlandı.
 • Zonguldak Amele Birliği Hastanesi 1936 yılında hizmete girdi.
 • Ergani Maden Hastanesi, maden işçilerinin sağlık sorunlarına çözüm olmak için 1938 yılında açıldı.
 • 1938 yılında Konya Köy Ebe Okulu kuruldu.
 • 1946 yılında ise DR. Sadi Konuk Sağlık Bakanı olarak görev aldı ve İşçi Sigortaları Kurumu faaliyete geçti.

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sağlık Alanında Çözülmesi Gereken Sorunlar

Cumhuriyetin ilk yıllarında savaştan çıkmış ve dolayısıyla maddi olarak kayıpları olan bir ülkede sağlık konusunda çözüm bekleyen sorunlarda fazlaydı. Yukarıdakilere benzer birçok çalışma cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk zamanında planlandı ve birçoğu yapıldı.

Sağlık alanındaki çözümlerin başında teknolojinin sağlık kurumları ile buluşturulması, nitelikli sağlık personelinin yetiştirilmesi ve sağlık merkezlerinin yaygınlaştırılması yatıyordu. Elbette ilaç temininin aksaması gibi sorunlarda önemli sağlık sorunlarından biriydi. O zamanlarda yapılan çalışmalar bir nebzede olsa bu sorunlara karşı çözüm olmuş, sağlık sisteminin en önemli çalışmalarından bazıları olarak tarihe geçmiştir.

Bir önceki yazımız olan Cumhuriyet Yönetiminin Değerleri Nelerdir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir