Osmanlı Devleti’nde İlk Padişah Kimdir?

1

Osmanlı Devleti 1299 yılında kurulmuş ve 1922 yılında resmen son bularak tam 623 yıl hüküm sürmüştür. Bu süre zarfında küçük bir beylik olarak tarih sahnesine çıkan devlet zamanla üç kıtaya yayılan büyük bir imparatorluk halini almıştır. Bu çerçevede devletin başı olan padişahların bu ilerlemede payı büyük olduğu gibi kadim Türk devlet yapısının da bu ilerlemede önemli bir payı olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin ilk padişahının kim olduğu zaman zaman tartışma konusu olmuştur. Devletin kurucusu olan Osman Gazi’nin bir bey olarak kabul gördüğü ve devletin teşkilatlanmasında büyük pay sahibi olan Orhan Gazi’nin ilk padişah sayıldığı bazı kaynaklarda geçmektedir. Bunun yanında Orhan Gazi’yi de Bey olarak gören ve padişahlığı I. Murat ile başlatan kaynaklarda mevcuttur. Bu bakımdan Osmanlı’da ilk padişahın kim olduğu tartışmalı bir meseledir.

Osman Gazi Canlandırılmış Görsel

Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti tarihi tarihçiler tarafından üç döneme ayrılmıştır. İlk olarak kuruluş dönemi olarak incelenen devletin kurulması ve teşkilatlanması bu dönemde olmuştur. Bu çerçevede Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk padişahı Osman Gazi olarak birçok tarih otoritesi tarafından kabul görmüştür. 1299 yılı ile başlayıp İstanbul’un fethedildiği yıl olan 1453 yılına kadar devam eden dönem Osman Gazi ile başlamıştır.

Osman Gazi’den sonra Orhan Gazi döneminde devletin teşkilatlanması hızlanmış ve I. Murat ile birlikte devlet artık büyük devlet özelliği kazanmıştır. Timur’la yaşanan Ankara Savaşı’ndan sonra kısa bir sarsıntı geçirse de I. Mehmed’in teşkilatçı yapısı ile kısa sürede toparlanmış ve II. Murat zamanında haçlı ordularına kafa tutacak seviyeye ulaşmıştır.

Yükseliş Dönemi

İlk padişah Osman Gazi’den sonra yükselişini hızlandıran Osmanlı Devleti Fatih’in tahta geçmesi ve İstanbul’un fethedilmesiyle dünya devleti halini almıştır. Özellikle batı tarafında önemli fetihlere imza atan devlet sırasıyla II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim zamanında doğu ve batıda hakimiyetini pekiştirmiş ve bu dönemde İslam dünyasının da bir numarası olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise her alanda zirveye ulaşan devlet bu noktada büyük sınırlara ulaşmış ve dünyanın en güçlü devleti halini almıştır.

Osman Bey

Yıkılma Dönemi

Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra devletin artık ulaşılmaz denen sınırlara ulaşması ve iç teşkilatlarda başlayan bozulmalar önce duraklamaya sonra gerilemeye daha sonra ise yıkılmaya yol açmıştır. Bu süre zarfında kuruluştan yükselişe kadar geçen padişah sayısının neredeyse üç katı padişah değişikliği yaşanmıştır. Bu durum devlet düzeninde de bozulmalara yol açmıştır. Devlet adamları ve Yeniçeri ocağının bozulmaya başlaması Avrupa’da yaşanan gelişmeler Osmanlı Devleti’ni zor durumda bırakmıştır.

Bütün bunlar çerçevesinde ilk padişah olan Osman Gazi döneminde atılan sağlam temeller sarsılmaya başlamış ve birçok yenilik hareketi ve devleti kurtarma çabasına rağmen Osmanlı Devleti yıkılarak tarih sahnesinden çekilmiştir.

Bir önceki yazımız olan Büyük Mısır Seferi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

1 thought on “Osmanlı Devleti’nde İlk Padişah Kimdir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir