2.Balkan Savaşı Sebepleri ve Sonuçları

1
Balkan Savaşı Seslendirme

Birinci Balkan Savaşı kesin bir şekilde Osmanlı Devleti’nin mağlubiyetiyle neticelenmiştir. Savaş sonrasında imzalanan Londra Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da neredeyse toprağı kalmamıştır. Enes hattı sınır olarak çizilmiş ve Edirne dahil olmak üzere bütün Trakya Bulgaristan’a bırakılmıştır. Diğer taraftan savaşa katılan balkan devletleri arasında en büyük payı alan Bulgaristan özellikle Rusya kontrolünde olması sebebiyle İngiltere’nin çıkarlarına ters düşmeye başlamıştır. Bu bakımdan diğer balkan devletleri Bulgaristan’ın pastadan daha fazla pay aldığını belirterek rahatsızlıklarını belli ettiler. Özellikle Romanya Birinci Balkan Savaşında yer almamasına rağmen Bulgaristan’ın bu şekilde ölçüsüz bir şekilde büyümesinden rahatsız olmuştur. Ayrıca Osmanlı Devleti de kaybettiği toprakları geri almak için fırsat kollamaktaydı.

İkinci Balkan Savaşı

Bütün bu gelişmeler üzerine bir araya gelen balkan devletleri Bulgaristan’a karşı savaş ilan ettiler. İlk olarak Yunanistan ve Sırbistan daha sonra ise Romanya Bulgaristan’a savaş ilan ederek saldırıya geçtiler. Daha sonra bu devletlere Karadağ’da katıldı. Diğer taraftan Osmanlı Devleti’nin bölgeden tamamen çekilmesi Balkanlarda hissedilir derecede bir otorite boşluğu oluşturmuştur. Çünkü ismi geçen devletlerin tamamı henüz küçük birer devletçik sayılırdı. Bu bakımdan İngilizler ’in de kışkırtmasıyla Bulgaristan’a karşı girişilen savaşta Bulgaristan bütün cephelerde ağır bir yenilgi aldı. Ayrıca Osmanlı Devleti bu fırsattan istifade ederek Birinci Balkan Savaşında Bulgaristan’a bırakmak zorunda kaldığı Edirne’yi tekrar topraklarına katmıştır.

Savaşın Sonuçları

Bulgaristan’ın tamamen bütün cephelerde yenilgiye uğramasıyla sonuçlanan savaş neticesinde Bükreş Antlaşması imzalanmıştır. Balkan devletlerinin kendi aralarında imzaladıkları antlaşmaya göre Bulgaristan diğer devletlerden aldığı toprakları geri verdi ancak Ege denizi ile olan bağlantısı devam etmiştir.

İkinci Balkan Savaşı neticesinde Osmanlı Devleti diğer balkan devletleriyle ayrı ayrı antlaşmalar yapmıştır. Bulgaristan ile imzalanan İstanbul Antlaşmasına göre Meriç nehri iki ülke arasında sınır kabul edilmiştir. Ayrıca Edirne, Kırklareli ve Kırkağaç Osmanlı Devleti’ne geri verilmiş ve Bulgaristan’da yaşayan Türkler ’in hakları garanti altına alınmıştır. Bu antlaşmayla bu günkü Türk Bulgar sınırı büyük ölçüde çizilmiştir.

Yunanistan ile imzalanan Atina Antlaşmasına göre ise Yanya, Selanik ve Girit Yunanistan’a bırakılmıştır. Ayrıca Yunanistan’daki Türklerin hakları güvence altına alınmış ve Ege denizindeki adaların durumu ise büyük devletlerin kararına bırakılmıştır.

Bütün bunlarla birlikte Balkan Savaşlarının en önemli sonucu yüzyıllardır Türk toprağı olan balkanların tamamen kaybedilmesi olmuştur. Buralarda uzun süredir yaşayan Türkler yurtlarından olmuş ve mülteci konumuna düşmüşlerdir. Ayrıca diğer balkan devletleri tarafından büyük bir katliama maruz kalan Türkler İstanbul’a doğru önemli bir göç hareketi başlatmışlardır. Bu bağlamda tarihimizde bilinen “Balkan Göçmeni” lafı buradan ortaya çıkmıştır. Rumeli’de kalan diğer Müslümanlar ise birçok sıkıntı ve işkenceye maruz kalmışlardır. Siyasi anlamda Osmanlı Devleti artık sadece Anadolu topraklarına sıkışmış küçük bir devlet olarak kalmıştır.

Bir önceki yazımız olan Nizip Savaşı Muharebesi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

1 thought on “2.Balkan Savaşı Sebepleri ve Sonuçları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir