Bilgi

OSMANLI DEVLETİ

Osmanlı Devleti 1299-1922 yılları arasında hüküm sürmüş bir Türk-İslam devletidir. Türklerin tarih boyunca kurmuş oldukları sayısız devletten en uzun ömürlü...

Hititler

Anadolu eski çağlardan beri insanlığa ev sahibi yapmış önemli yerleşim merkezlerindendir. Anadolu’nun bilinen ilk topluluğu Hititlerdir.  Hititler, M.Ö. 2000’li yıllarda...

Tarih Sözlüğü

A Abdal: Ermiş, DervişAforoz: Papalar tarafından verilen ceza ile bir Hıristiyan’ın dinden kovulması.Ağnam: Köylülerin hayvanları için ödedikleri vergidir.Ahilik: Türk-İslam devletlerinde şehirlerde esnaf ve zanaatkârların...

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osmanoğulları, Oğuzların Kayı boyundandır. Kayı boyundan olan Ertuğrul Gazi aşireti ile birlikte Anadolu’ya geldiğinde, Anadolu Selçuklu...

Türkiye Tarihi

Bugün üzerinde yaşadığımız topraklar yaklaşık bin yıldır Türk milletine aittir. Tarihçilerin Türkiye Tarihi olarak isimlendirdikleri söz konusu dönem ise Malazgirt...

Türk İslam Tarihi

Abbasiler döneminde Müslüman Araplarla Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı (751) Türk Tarihi ve İslam Tarihi açısından çok önemli bir gelişmedir....

Tarihin Tanımı

Tarih; geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlıklarını, yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayanarak,...

Resmi Tarih

Hiç şüphesiz tarihin en önemli gayelerinden biri de bir toplumu aynı ülkü etrafında toplayabilmek ve söz konusu kişilerin arasında birer...

Orta Çağ

Kavimler Göçü (375) ile İstanbul’un Fethi (1453) arasında yaşanan döneme Orta Çağ adı verilmektedir. Diğer taraftan, tarihçilere göre Avrupa Tarihi;...

Tarih Ve Siyaset

Siyaset devlet yönetme sanatıdır. Hiç şüphesiz toplumsal kurumlar içersinde devlet en gelişmiş ve en önemli olanıdır. Bu bağlamda siyasetin bir...